29 setembre, 2017

En el marc del conveni signat entre l’Ajuntament de Barcelona i l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya, ara el COAMB fa un pas més i es compromet a col·laborar en el Pla Barcelona Ciutat Refugi.

El conveni de col·laboració, en l’àmbit de l’atenció a les persones asilades i immigrants, té la finalitat de promoure la seva inclusió en els col·legis professionals i preveu que els Col·legis que s’hi adhereixin, com el COAMB, facilitin la implicació i participació en el corresponent Col·legi de les persones refugiades i immigrades professionals residents a Barcelona derivades des de la Direcció dels Serveis d’Atenció i Acollida a Immigrants.

Amb l’adhesió del Col·legi, fomentarem la participació de professionals refugiats en la vida col·legial: assistència a activitats, acompanyament en formació i orientació professional, etc.