25 octubre, 2016

En la seva vocació de defensa de la professió i la figura de l’ambientòleg, la Junta del COAMB ha decidit recolzar el litigi impulsat per la Coordinadora Estatal de Ciències Ambientals (CECCAA) contra unes oposicions convocades pel Ministeri de Medi Ambient.

Les places en qüestió es van convocar el juliol de 2015 per a l’ingrés, mitjançant el sistema general d’accés lliure i promoció interna, a l’Escala de Tècnics Facultatius Superiors d’Organismes Autònoms del Ministeri de Medi Ambient. Per la seva banda, el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos va presentar un recurs contenciós-administratiu que, si prospera, dificultarà molt l’accés d’ambientòlegs a llocs tècnics del Ministeri.

Amb l’objectiu de defensar els ambientòlegs i la seva legitimitat de participar en el procés d’ocupació pública la CECCAA, juntament amb totes les entitats que hi formen part, va decidir personar-se en aquest procés.

El COAMB va decidir el passat 19 d’octubre en Junta ordinària donar suport a aquest contenciós per defensar l’accés dels ambientòlegs de Catalunya a les places ministerials i evitar la creació d’un precedent en detriment de les nostres atribucions professionals.