5 juliol, 2023

El Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya t’ofereix una assegurança als col·legiats i col·legiades que cobreix la Responsabilitat Civil Professional dels danys i perjudicis causats involuntàriament als clients o tercers, per fets que deriven de l’activitat professional com a ambientòlegs i ambientòlogues (persona física).

A més, també tenen cobertura aquelles Societats o Empreses d’Ambientòlegs (persones jurídiques) o en les quals hi treballen ambientòlegs. En aquest cas, quedarà coberta l’activitat de l’ambientòleg i/o ambientòloga que treballi a l’empresa.

Si esteu interessats en rebre més informació de l’Assegurança de Responsabilitat Civil Professional, o a augmentar el tipus de cobertura que ja teniu contractada, poseu-vos en contacte amb el Col·legi a través de l’adreça coamb@coamb.cat.