23 març, 2018

El Síndic de Greuges de Catalunya ha presentat un informe monogràfic, en el que ha participat el COAMB juntament amb els Col·legis de Geòlegs i Enginyers de Camins, que evidencia que hi ha indicis suficients per vincular els terratrèmols de 2013 amb una actuació poc professional i rigorosa per part de l’empresa promotora Escal UGS.

Segons el document, la injecció de cabals excessius de gas a un magatzem amb paràmetres molt més modestos del que va estimar Escal UGS van poder desembocar en el desenvolupament de sobrepressions excessives en el subsol.

Aquestes sobrepressions també van poder fracturar la roca segell i donar lloc a fuites de gas i petroli que en entrar a la falla d’Amposta van causar-ne la desestabilització i  el seu moviment que va desencadenar una sèrie de terratrèmols els últims dies de setembre i primers d’octubre de 2013.

Per aquest motiu, el Síndic reclamarà al Govern espanyol que encarregui una auditoria objectiva sobre les condicions tècniques de la plataforma que determini el grau de responsabilitat de l’empresa i si les diverses decisions preses poden ser qualificades de negligència, incompetència o dol.

A més, durant la presentació de l’informe ha insistit en què cal emanar un peritatge oficial dels danys provocats pels terratrèmols en edificis i instal·lacions a les terres del Sénia. I en funció dels resultats, revisar les reclamacions de responsabilitat patrimonial.

Finalment, el Síndic ha reclamat que l’Estat doni compliment a la sentència del Tribunal Constitucional del passat desembre que declarava nul de ple dret el Real Decret Llei del 2014 que va permetre cobrar una indemnització de 1.350 milions d’euros a l’empresa titular.