24 octubre, 2016

El president del COAMB, Leo Bejarano, i el gerent d’Ecoembes Catalunya-Balears, Jordi Pietx, han signat aquesta tarda un acord de col·laboració entre ambdues entitats. Arran d’aquest conveni, el COAMB i Ecoembes col·laboraran en la difusió recíproca de les activitats que organitzi cadascuna de les entitats i que pugui ser d’interès per als membres del Col·legi i per als col·laboradors d’Ecoembes.

A més, Ecoembes contribuirà en les publicacions del Col·legi i amb l’Escola de Formació quan escaigui. D’altra banda, les dues entitats han acordat contribuir a generar oportunitats econòmiques i laborals, per exemple a través de la Borsa de Treball del COAMB, i amb la coorganització d’un Marketplace en l’àmbit dels residus urbans.

En base a aquest acord s’aniran estudiant altres possibles col·laboracions entre el Col·legi i Ecoembes. El conveni estableix una col·laboració per un any -renovable anualment a partir del segon-.