5 juny, 2016

El dia 5 de juny se celebra, des del 1972, el Dia Mundial del Medi Ambient. Aquest 2016, el lema és “Torna’t salvatge per la vida”, ja que el tema és la lluita contra el comerç il·lícit de flora i fauna silvestres. Per commemorar aquest dia, des del Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya volem destacar les conclusions del darrer estudi d’inserció laboral elaborat pel Col·legi.

El COAMB ha elaborat el seu vuitè estudi d’inserció laboral per radiografiar l’estat del sector. Les dades apunten a una lleugera recuperació de l’ocupació amb un 77% d’ocupats davant del 75% del 2012. D’aquests, el 55% treballa en el sector ambiental, que es recupera amb força.

Pel que fa al sector ambiental, el 32% dels professionals treballa en una consultoria o enginyeria ambiental, i el 28% a l’administració pública, sent aquests dos tipus d’organització els que més feina generen al sector. Pel que fa a les àrees temàtiques, l’ambiental és un sector molt heterogeni. No obstant, el 40% de l’ocupació es concentra en els àmbits dels residus, l’educació ambiental, l’energia i el canvi climàtic.

D’altra banda, quant a les condicions laborals, l’estudi apunta a que és un sector poc consolidat encara. Entre els professionals que van contestar l’enquesta, només un 47% tenen contracte indefinit. Quant al treball per compte propi, un 15% són autònoms. Si ens fixem en la retribució, la comparació amb estudis anteriors apunta a l’estabilitat o a una lleugera millora. La retribució anual bruta mitjana dels professionals del medi ambient és de 22.000 euros. Les perspectives, segons els enquestats, són optimistes per al 2016. Per últim, la valoració dels professionals dels estudis en Ciències Ambientals és mitjana-alta.

Les conclusions es basen en les respostes anònimes de 400 professionals i en la seva comparació amb els estudis elaborats els anys 2009 i 2012 (el primer estudi d’inserció laboral es va dur a terme el 2003). Properament, publicarem l’estudi íntegre a la nostra pàgina web.