El grup d’experts del COAMB en qualitat de l’aire va assistir, el passat 31 de març, a la convocatòria de la Taula de la Qualitat de l’Aire de la Conurbació de Barcelona. D’altra banda, el proper dia 12 d’abril tindrà lloc el taller ‘Lluita contra la contaminació atmosfèrica des de la mobilitat de l’AMB’. Per aquest motiu, el grup d’experts considera rellevant proposar les següents mesures:

  • Centrar en una sola taula d’àmbit suprametropolità la coordinació de les mesures contra la contaminació atmosfèrica, ja que les zones de qualitat de l’aire superen l’àmbit municipal.
  • Etiquetar els vehicles de forma similar a la resta de l’etiquetatge energètic (A a G).
  • Fer gratuït el transport públic metropolità en les zones 1, 2 i 3 quan es declari episodi ambiental per contaminació atmosfèrica.
  • Planificar el verd urbà de forma estratègica per disminuir la contaminació en zones d’atmosfera protegida.
  • Establir mesures concretes per a col·lectius més vulnerables (nens i gent gran) en cas d’episodi ambiental per contaminació atmosfèrica.
  • Afavorir l’ús de vehicles elèctrics a través de permetre’n la circulació pels carrils bus-taxi i aparcar gratuïtament a les zones blava, verda i similar de tota Catalunya.