Avui, 27 de juliol, s’ha aprovat sense cap vot en contra la Llei de Canvi Climàtic al Ple del Parlament de Catalunya. Des del COAMB s’havien fet nombroses aportacions al projecte que, finalment, han estat incorporades en bona part.

D’una banda, el COAMB ha aconseguit que la Llei contempli l’avaluació de la petjada de carboni de productes. Així, el Govern ha d’establir un sistema d’avaluació que es desenvolupi per reglament perquè els consumidors puguin decidir coneixent les emissions generades per la producció i transport d’un determinat bé.

D’altra banda, el Col·legi va recomanar un canvi en els objectius d’emissions que finalment s’ha aprovat de la següent manera:

  • L’objectiu de reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle per a l’any 2030 és del 40% respecte a l’any base (1990), del 65% per al 2040 i del 100% per al 2050.
  • L’objectiu de reducció dels òxids de nitrogen per a l’any 2020 és del 35%, i el de reducció de les partícules en suspensió de menys de 10 micres, del 30%.
  • Els objectius de reducció de gasos amb efecte d’hivernacle per a les energies renovables en la producció energètica i per a l’eficiència energètica són del 100% amb l’horitzó d’un model neutre en emissions de carboni per al 2050.

A més, el text final inclou els pressupostos de carboni, que per als períodes 2021-2025 i 2026-2030 s’han d’aprovar com a màxim el 31 de desembre de 2020. Un altre punt important que estableix la llei és el no transvasament d’aigua entre conques.

Consulta en aquest enllaç el text debatut avui al Parlament.