27 maig, 2016

Enguany, el COAMB està formant 36 professionals a través del programa Consolida’t. Durant tot l’any, els participants assisteixen a diverses píndoles formatives i reben assessorament personalitzat. Ara, arribem a l’equador del programa i hem volgut saber com el valoren els assistents:

  • Joan Martínez: valoro el programa de forma positiva per la combinació de píndoles obligatòries i optatives i l’assessorament individualitzat. Les sessions són en grups reduïts, la qual cosa facilita l’aprenentatge i el debat de punts de vista de diferents persones. El fet que l’assessorament personalitzat s’adapti a la meva agenda és fonamental per poder seguir el programa i mantenir el compromís de participació. Com a contrapartida, considero que a vegades és difícil seguir les píndoles més extenses pel fet d’haver de reservar dos o tres matins d’una mateixa setmana per assistir.
  • David del Río: des de la meva experiència particular, amb més de deu anys a la professió i havent treballat com a assalariat i en diferents etapes com a autònom, el Programa Consolida’t se m’ha aparegut com la millor manera per entendre aquelles coses que mai ningú m’havia explicat. La formació que estic rebent des del COAMB m’ha permès, en primer lloc, fugir de les inèrcies i els grans vicis que qualsevol bon tècnic pot arribar a tenir, abandonar el solitari treballador i visualitzar-me com a treballador-empresari. El Programa aporta una sèrie d’eines fonamentals de gestió per a qualsevol negoci, per petit que sigui. En segon lloc, destaco les sessions individuals desenvolupades fins ara. Els qüestionaments de l’assessor m’han permès trobar l’espai i el temps sobretot per pensar en el present i futur del meu negoci, imprescindible per a una bona planificació. Sense dubte que el Programa m’ajudarà a “consolidar” el meu negoci i em donarà eines per veure el futur d’una altra forma.
  • Joan Casas: crec que el programa Consolida’t, tal i com està plantejat, és molt útil per ajudar a desenvolupar els diferents negocis. Et permet assolir els coneixements necessaris en diferents vessants del negoci que, tot i no suposar la part fonamental del mateix, permeten optimitzar els recursos del negoci i evitar problemes legals i financers. Com a crítica, ressaltar els horaris en què es realitzen les sessions que es fan durant la setmana, que poden ser difícils de seguir compaginant-les amb la feina.