El Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya va realitzar, a finals de 2018, una enquesta per tractar de radiografiar el mercat laboral ambiental. Aquesta enquesta, que es ve fent periòdicament des de l’any 2003, per primera vegada va incorporar la perspectiva de gènere.

Les dades extretes de l’enquesta permeten constatar que el sou dels homes és un 5% superior al de les dones en el sector ambiental. Això es dona en un àmbit en el qual més del 60% de les professionals són dones. Les ambientòlogues estan, també, més afectades per jornades parcials i són més nombroses en els camps més precaritzats de la professió, com l’educació ambiental.

El COAMB, compromès amb l’equitat

El Col·legi d’Ambientòlegs ha estat compromès amb la igualtat des de la seva fundació, i així ho avalen certes dades com que els Serveis Tècnics estan integrats completament per treballadores dones, que l’actual Junta Permanent està composada per tres ambientòlogues i dos ambientòlegs i que hem tingut dues presidentes.

No obstant, amb l’objectiu de fer un pas més enllà en la defensa de l’equitat i després de constatar amb la darrera enquesta del mercat laboral que, tot i que en medi ambient la situació és més igualitària que en altres sectors, encara queda molt camí per recórrer, el COAMB ha posat en marxa la Comissió d’Equitat Laboral.