Fins a l’any 2014, els titulats en Ciències Ambientals signàvem plans de dejeccions ramaderes. Però aquell any, amb la publicació de l’Ordre AAM/389/2014 del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, que regulava el procediment d’habilitació del personal tècnic per l’elaboració i firma dels plans, els ambientòlegs van deixar de ser reconeguts com a personal tècnic habilitat.

Des d’aleshores, des del Col·legi s’han estat recollint les queixes dels professionals afectats i s’han engegat una sèrie d’accions per tal de recuperar aquesta competència, dins el Pla de Defensa de la Professió del COAMB.

Finalment, en una darrera reunió amb la Directora General d’Agricultura i Ramaderia, Elisenda Guillaumes, se’ns ha informat de la propera publicació d’un nou decret, durant el primer trimestre de 2019, mitjançant el qual els ambientòlegs i ambientòlogues recuperarem l’atribució.

En el marc de col·laboració entre el Departament i el COAMB, també se signarà un conveni per tal d’organitzar conjuntament jornades i cursos formatius. Durant el proper any, l’Escola de Formació del COAMB organitzarà una activitat formativa per a què els professionals del medi ambient es puguin actualitzar en les novetats del decret i en l’elaboració dels plans de dejeccions ramaders segons la nova normativa que entrarà en vigor.

Anirem informant de totes les novetats al respecte pels canals habituals de comunicació del COAMB, però si t’interessa especialment aquest tema, pots enviar un correu a escola.formacio@coamb.cat per tal de rebre tota la informació de l’activitat de seguida que estigui disponible.