14 gener, 2022

Encetem un nou any en el qual hi haurà eleccions per escollir la nova Junta de Govern del COAMB. És per això que els mesos que resten per a aquest canvi de Junta estaran, a priori, marcats pel tancament de diversos temes.

Tot i així, l’actual Junta de Govern ha de continuar funcionant, així que a la reunió d’aquest mes de gener s’han tractat aquests temes:

  • En relació a l’Assemblea Anual de la CECCAA i la celebració de les JAPCA’s, el COAMB demanarà que la celebració pugui ser híbrida. També acorda que, en relació al rol del COAMB dins de la CECCAA, continuarà sent el mateix, de forma que no presentarem candidatura per obtenir la presidència, tresoreria o secretaria.
  • Aprovem un conveni amb l’Escola ESEP, donat que s’han fet les consultes pertinents amb la Intercol·legial, i les formacions professionals també poden ser una sortida laboral per a ambientòlegs i ambientòlogues, sota el perfil de la docència.
  • En compliment amb el codi ètic, s’ha elaborat i aprovat un document intern de contractació de personal.
  • La Junta acorda adherir-se al manifest per exigir que el Fons de Patrimoni Natural es destini íntegrament a polítiques de millora de la biodiversitat.
  • Per últim, s’explica en Junta que farem una sol·licitud col·lectiva al Fons Next Generation per a la digitalització dels col·legis petits i mitjans, que ens podria ajudar a millorar la pàgina web. També s’explica que s’estan fent accions per donar continuïtat al nostre projecte de Turisme Sostenible per aconseguir que sigui un punt fort del COAMB.