8 octubre, 2015

Durant la darrera Assemblea del COAMB (maig de 2015) es va aprovar un Reglament que permet ara a les empreses i entitats del sector ambiental adherir-se al Col·legi. Amb aquest canvi, la Xarxa d’Ambientòlegs Emprenedors del COAMB (XAEC) es converteix en la Xarxa Ambiental d’Empreses i Entitats del COAMB (XAEEC).

La nova Xarxa busca enfortir les relacions entre empreses i entitats ambientals i entre aquestes i el COAMB. Confiem que sigui totalment operativa a partir del 2016. A més dels serveis que el Col·legi ja ofereix als seus membres, ara s’està treballant per oferir nous serveis que cobreixin les necessitats de les empreses.

A banda del reglament, durant l’Assemblea de 2015 es van aprovar les quotes per a les empreses i entitats que vulguin formar part de la XAEEC, quotes que depenen de la tipologia i característiques de l’entitat o empresa. Els ambientòlegs que ja formaven part de l’antiga Xarxa no hauran de pagar cap quantitat a banda de la quota de col·legiat durant el primer any. Després, tindran l’opció de continuar com a membres del Col·legi i fer-ho també com a part de la nova XAEEC.