5 març, 2021

L’ Estel Turbau és ambientòloga a Gisfera, la cooperativa que va fundar juntament amb dos companys ara fa 3 anys. La seva trajectòria professional s’ha focalitzat durant els darrers anys en l’àmbit del desenvolupament rural i la gestió del territori, especialitzant-se en la redacció de documents estratègics i l’execució de projectes d’ordenació, de cooperació transfronterera i de desenvolupament sostenible. Ara des de la cooperativa defineixen estratègies per a la renaturalització del territori i fan projectes que integren la conservació de la biodiversitat, la cohesió social i la comunicació ambiental.

Quines són les teves tasques diàries en el càrrec/càrrecs que ocupes? Quina responsabilitat impliquen aquestes tasques i les decisions preses?

Normalment jo coordino els projectes d’estratègics on es vinculen el territori, la participació social i el desenvolupament local. Últimament m’estic especialitzant també en la creació de suports per a la comunicació ambiental, amb el disseny d’exposicions, la creació de material divulgatiu, cartografia temàtica, il·lustració científica, infografia i altres eines digitals de sensibilització ambiental.

Dins la cooperativa formo part del consell rector, que és el màxim òrgan de presa de decisions de l’organització, és d’on es decideix l’estratègia de l’entitat i el seu funcionament. Al ser una cooperativa petita, les responsabilitats i el lideratge són compartits, totes aportem la nostra visió, experiència, coneixements i capacitats en les qüestions importants del dia a dia.

Quin o quins han estat els teus grans assoliments a la teva carrera professional? Tens algun altre assoliment/ambició pendent en un futur?

Em sento orgullosa d’haver-me implicat sempre al màxim a les meves experiències laborals i de tot el que he après fins ara. Estic especialment contenta d’haver creat una organització pròpia que està totalment alineada amb els meus valors: una cooperativa ambiental en la que cada professional participa en la gestió de manera equitativa, justa i transparent, i a més, sense ànim de lucre, on els excedents retornen a la societat.

Amb l’equip de Gisfera ens proposem fites, i algunes vegades les aconseguim. Actualment som el Servei de guies i educació ambiental del Parc Natural del Montgrí, les Medes i el Baix Ter, i cada vegada estem implicats en projectes més i més interessants. Per a nosaltres cada nou projecte és un nou repte perquè treballem amb cura i totalment a mida de les necessitats de cada projecte.

Hi ha una cosa del que em sento molt satisfeta a nivell professional i és la d’haver perdut la por als canvis. Soc conscient de les meves capacitats i del que puc aportar i sé que puc reinventar-me o reorientar-me. La meva tasca pendent és valorar de manera més justa la meva feina. M’agradaria aconseguir la incorporació dels valors cooperatius en el sector ambiental.

Hi ha algun gènere majoritari al teu sector professional?

En el meu entorn els professionals, els llocs directius i els càrrecs polítics són ocupats majoritàriament per homes. En els càrrecs tècnics, si son a l’administració, on hi ha processos de selecció de personal, si que hi observo paritat de gènere.

Crec que encara hi ha molta feina a fer perquè hi hagi igualtat d’oportunitats reals entre homes i dones. Els estereotips de gènere sovint marquen com ens desenvolupem en l’entorn professional i a vegades les dones ens posem límits a nosaltres mateixes.

En sectors tècnics i de lideratge a les dones se’ns exigeix que demostrem la nostra vàlua i la nostra implicació sota els mateixos paràmetres que els homes. Sovint tenim altres capacitats i altres maneres de treballar, que com que son diferents a les convencionals, no es valoren. També ens costa més fer-nos visibles, reclamar el reconeixement que ens mereixem i moltes vegades acceptem cedir el protagonisme als homes.

T’has pogut trobar entrebancs en la teva carrera professional amb aspectes vinculats al fet de ser una dona?

És difícil determinar en quina mesura els entrebancs que m’he trobat han sigut deguts al factor de gènere, i fins a quin punt aquests han sigut determinants en la meva trajectòria professional. El que si que observo, mirant enrere, és que en algunes ocasions, algun company masculí s’ha apropiat en públic de les meves idees, ha rebut més reconeixement, se li ha consolidat el lloc de feina, ha tingut el sou més elevat o ha pogut aprofitar la meva feina feta prèviament. També constato com alguns companys han tingut més facilitats per fer compatibles la vida professional i la familiar, i han pogut focalitzar-se en la seva carrera professional, ocupant llocs de direcció i càrrecs electes.

Disposes d’espais a la teva feina per a gestionar  la discriminació sexista? Aquests espais estan pensats per a desenvolupar pràctiques feministes com les cures, la lluita contra l’assetjament laboral i sexual i per raó de sexe, conciliació, o la democràcia?

El marc cooperatiu on treballo facilita poder gestionar l’empresa de manera democràtica, ètica i responsable, i en conseqüència, som les mateixes professionals les que prenem mesures de conciliació familiar i igualtat de gènere.

Creus que és important celebrar el 8M?

Considero que és important celebrar el Dia de la Dona i serà necessari reivindicar la tasca feminista fins el dia en que les dones ens sentim amb la mateixa confiança, seguretat, expertesa, legitimitat i autoritat que els homes. En la manera de treballar i de ser de les dones hi ha molts mecanismes eficaços i adequats per a una societat més justa, equitativa i ecològica; i és la nostra tasca, la de les professionals i dones actuals, reivindicar el nostre paper i fer-nos visibles per impulsar aquesta transformació.