25 abril, 2016

Per tal de donar compliment a la normativa vigent, així com prevenir els riscos laborals, desenvolupar l’activitat de manera sostenible i donar un servei de qualitat, les empreses tenen al seu abast una eficaç eina de gestió: un sistema integrat de gestió. El coneixement, aplicació i control d’aquests sistemes ajuden a que el creixement empresarial sigui sostenible i, a més, permeten anar més enllà de les normatives vigents, guanyar en competitivitat i donar compliment als requisits del mercat.

El COAMB us proposa un curs de 24 hores lectives sobre Sistemes Integrats de Gestió que capacitarà els assistents per la comprensió i aplicació de les normes de qualitat (UNE EN ISO 9001:2015), medi ambient (UNE EN 14001:2015 i EMAS III), seguretat i salut (OHSAS 18001:2007) i gestió ètica (SGE 21:2008), i els permetrà treballar la seva implementació i seguiment de manera integrada. Es destacaran els canvis incorporats a les noves normes ISO 9001 i ISO 14001 que són vigents des de finals del 2015.

Durant la formació es farà un recorregut des dels fonaments dels sistemes de gestió i la seva aplicació a les empreses, fins a una exposició detallada de les normes i de les tècniques d’auditoria, incloent exercicis de posada en pràctica del contingut del curs. També es comptarà amb la presència de dues empreses que vindran a exposar la seva experiència d’implantació d’un sistema integrat. Finalment, cada alumne realitzarà un mini-projecte de sistemes integrats de gestió per a una empresa imaginària.

Data: 30 de maig, 1 i 3 de juny

Horari: de 9 a 18.30 hores

Lloc: COAMB

Programa

Inscripcions