Renovables
30 març, 2021

Durant els últims mesos des del Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya (COAMB) hem constatat com arreu del territori català s’està desplegant un model d’implantació de les energies renovables que està comportant tensions i conflictes ambientals.

Davant d’aquesta situació, considerem que el COAMB ha d’actuar, en primer lloc, atès que els professionals del medi ambient poden tenir un paper cabdal en aportar solucions a aquesta problemàtica. En segon lloc, ja que segons els nostres Estatuts, formen part de les funcions del COAMB vetllar per la preservació i la millora del medi ambient per avançar cap a la sostenibilitat; així com assessorar l’administració, les corporacions oficials, els col·lectius, etc. basant-se en l’expertesa del COAMB en temes ambientals.

És per això que en reunió extraordinària de Junta del mes de febrer de 2021 es va constituir un grup de treball amb l’objectiu de desenvolupar tot un seguit d’accions enfocades a aportar solucions a aquesta problemàtica que va en augment.

En els pròxims dies es farà pública la primera acció, que consistirà en una primera declaració de principis, la qual es farà arribar als departaments i organismes vinculats amb aquesta matèria.

Per últim, expressem la nostra voluntat d’obrir el grup de treball a tots els col·legiats i col·legiades que s’hi vulguin sumar, per tal de fer aportacions i col·laborar en les accions futures a realitzar. Si voleu participar en el grup de treball, podeu enviar un correu electrònic a l’adreça coamb@coamb.cat amb l’assumpte “Energies Renovables COAMB”.