9 març, 2015

El Col·legi d’Ambientòlegs disposa de tres borses de professionals de les que us pot interessar formar part en funció del vostre àmbit de coneixement i dels vostres interessos a nivell laboral. Són la borsa de pèrits, la d’experts i la de docents.

Pel que fa a la de perits, el COAMB elabora anualment una llista amb els professionals col·legiats interessats a formar-ne part i la tramet al Departament de Justícia. Amb el llistat de col·legiats dels diferents Col·legis professionals, el Departament de Justícia coordina i facilita l’accés per part dels òrgans judicials al pèrit adequat mitjançant la recerca per especialitat i per partit judicial.

Quant a la d’experts, té per objectiu permetre resoldre consultes tècniques sobre medi ambient i col·laboracions amb mitjans de comunicació, entre d’altres, mitjançant ambientòlegs amb experiència en camps concrets. La finalitat de la Borsa és afavorir l’intercanvi de coneixements professionals entre els ambientòlegs.

Per últim, la de docents, té com a principal finalitat poder comptar amb tècnics col·legiats experts per impartir classes i/o ponències en cursos o jornades organitzats pel COAMB o per altres organismes o institucions amb qui col·labora.