El passat dissabte, 30 d’abril, va tenir lloc la 21a Assemblea anual del COAMB. En aquesta ocasió, a més, tocava canvi de Junta i es va produir el seu relleu. Aquesta nova Junta, presidida per l’ambientòloga i consultora de ciutats, Mons Badia, serà la primera de la història del Col·legi que durarà 3 anys.

Durant l’Assemblea es van aprovar alguns documents i reglaments molt importants per al funcionament del COAMB, entre ells el reglament de les persones adherides i precol·legiades; els Estatus o el codi deontòlogic. També es va presentar la memòria d’activitats de 2021, així com el tancament econòmic provisional i el pressupost per al 2022. L’Assemblea també va servir per fer balanç de la legislatura que acabava i la presidenta sortint, Lorena Vela, va presentar el compliment del seu programa electoral.

L’últim punt de l’Assemblea va ser el del relleu a la Junta. Alguns dels membres de la nova Junta va presentar el seu programa i objectius, que se centra en els següents punts:

  • Capitalitzar l’oportunitat actual pròpia del nostre sector
  • Posar en valor la professió des de totes les vessants
  • Donar veu i promoure els col·legiats i col·legiades
  • Especialitzar l’Escola de Formació
  • Apropar el COAMB als estudiants i les universitats
  • Vetllar per la igualtat de gènere al COAMB i a la professió
  • Incrementar membres i ingressos