Un dels coordinadors de la Comissió de Territori del COAMB, Sergi Miquel, va comparèixer al Parlament aquest dimecres 15 de març en el marc del Projecte de Llei d’Arquitectura de Catalunya.

En la compareixença, el Sergi va exposar que el COAMB valora favorablement el leitmotiv d’aquesta Llei, que persegueix la millora de la qualitat arquitectònica, “finalitat que des del Col·legi d’Ambientòlegs no només compartim, si no que l’assumim com a nostra”. El COAMB recolza el text del preàmbul de la Llei, on es manifesta que tant l’arquitectura, com sobretot l’urbanisme, requereixen de la participació i col·laboració de diverses disciplines professionals per assolir la complexitat que es deriva del procés de creació arquitectònica. Val a dir, que aquesta participació necessària de diferents actors es recull en diversos articles de la llei.

No obstant això, des del Col·legi creiem que els vectors naturals i ambientals no han quedat integrats adequadament i per tant, la participació dels actors específicament ambientals dins la millora de la qualitat arquitectònica queda compromesa i, conseqüentment, la qualitat final debilitada.

Des del COAMB es creu necessari incrementar la importància, concretar i donar més pes específic als valors amb contingut ecològic i ambiental que es deriven de l’arquitectura. Per tant, i en aquest sentit, proposem modificar el contingut de l’article 2 de la llei afegint els valors següents:

  1. La millora en la conservació de la biodiversitat, tant pel que fa a les espècies de fauna protegides com pels hàbitats d’interès.
  2. La integració paisatgística atenent els valors ecològics i els elements naturals definitoris del paisatge.
  3. La naturalització de l’espai urbà.
  4. L’assoliment del ple estalvi i la màxima eficiència energètica.