12 novembre, 2019

Avui s’ha publicat la convocatòria d’oposicions al cos superior d’administració general de la Generalitat, on per primer cop hi ha una opció específica de medi ambient. Això suposa una millora respecte de la situació que hi havia fins ara, ja que al no disposar de Cos específic propi, els ambientòlegs només podien accedir a la funció pública a través de les oposicions del cos general, sense cap temari ni reconeixement dels temes ambientals. No obstant, aquesta nova opció –que ha dissenyat la Generalitat de manera unilateral i sense la participació del COAMB- segueix sense satisfer les nostres demandes. Amb els detalls de la convocatòria que s’ha publicat avui es fa molt difícil que els titulats en Ciències Ambientals puguin accedir a la funció pública per aquesta via.

Recordem que la major part dels ambientòlegs i ambientòlogues que treballen a la Generalitat són interins que porten més de 10 anys en aquesta situació, que s’ha fet totalment insostenible i que els impedeix la promoció professional i la mobilitat laboral.

Nou greuge a les Ciències Ambientals

Ara bé, la Generalitat va comunicar al COAMB que es reservarien les places amb funcions en l’àmbit ambiental als titulats en Ciències Ambientals, però a la resolució feta pública avui constatem que hi podran accedir professionals de 38 titulacions, moltes d’elles sense la formació curricular ambiental necessària.

El llistat de titulacions prové d’un informe de l’Agència per a la Qualitat Universitària (AQU), al qual no s’ha tingut accés prèviament i que per transparència i per la transcendència que té la creació d’aquesta nova opció en el si de l’administració catalana, demanem al Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública que el faci públic.

Des del COAMB reclamem que aquesta nova opció de medi ambient sigui exclusiva per als titulats en Ciències Ambientals, ja que són els únics que tenen la formació idònia per cobrir la totalitat de les funcions definides en aquesta opció i són els que poden aportar una visió global i transversal del medi ambient.

El Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya ve reclamant des del seu naixement la creació d’un cos propi d’ambientòlegs a la Generalitat de Catalunya. Any rere any, s’ha refusat aquesta petició i des del COAMB pensem que és un tema de voluntat política, ja que altres titulacions més recents sí que compten amb el seu propi cos. A més, en les administracions locals i estatals sí que està reconeguda la figura d’aquest professional.

Properes passes del COAMB

Per tal de revertir aquest greuge comparatiu, des del COAMB s’iniciaran una sèrie de contactes amb el Govern i amb tots els grups parlamentaris per fer-los arribar tota la informació de l’actual situació dels nostres titulats. Per part del Govern, el Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública s’ha compromès a rebre’ns, pel que esperem que abans d’acabar el mes el nostre president, Ricard Vizcarra, es pugui reunir amb el conseller Jordi Puigneró. Ja fa gairebé un any que el Parlament va instar el Govern a oferir una solució als ambientòlegs i ambientòlogues i la convocatòria que avui s’ha publicat al DOGC és totalment insuficient –i fins i tot contradictòria- per aquest compromís.