9 maig, 2023

Entre els diferents acords de la Junta del mes d’abril s’acorda elaborar un llibre d’estil i un procés de rebranding del COAMB per actualitzar la imatge i aconseguir una comunicació més efectiva.

També s’exposa que ens hem presentat a la subvenció del Conforcat i, en cas que el COAMB, aconsegueixi la subvenció podrem impartir de forma gratuïta un curs sobre transició ecològica industrial amb accés preferent pels membres del COAMB.

S’exposa que s’està convertint en un procediment habitual que qualsevol persona amb alguna formació addicional en medi ambient es presenti com a ambientòleg/a. Es farà una campanya de comunicació per posar en valor la paraula ambientòleg/a i allò que implica ser-ho.