19 novembre, 2021

Primer de tot, la reunió de Junta del mes de novembre ha servit per preparar l’Assemblea General Extraordinària de l’1 de desembre per tal d’aconseguir el bon funcionament de la mateixa. Aquesta preparació ha servit per acordar qui serà mestre de cerimònia, com s’explicarà el sistema de votació, quines són les preguntes que caldrà sotmetre a votació, etc. També s’ha revisat la documentació per mostrar (com per exemple el codi ètic), entre altres.

D’altra banda, en aquesta reunió s’han tractat molts altres temes, que mostren tota la feina feta durant els mesos anteriors, tal com s’exposa a continuació.

Aprovacions:

  • En favor de la complicada situació de les dones afganeses, la Comissió d’Equitat del COAMB proposa que el Col·legi s’adhereixi a la manifestació virtual anomenada “Crit per les dones afganeses”, impulsada  per l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya, amb el lideratge de la Comissió de Dones i Igualtat. S’ha aprovat la nostra adhesió; i s’anima a totes les persones membre a adherir-se de forma individual.
  • S’ha exposat el catàleg de formació per a l’any 2022, el qual conté noves temàtiques, com són els cursos de gestió del medi litoral i marí, gestió de la Biodiversitat a Espais Naturals i Entorn Urbà, Autocad, o QGIS. Destacar que els cursos es continuaran oferint en format online, amb algunes sessions de treball presencials. La Junta ha fet aportacions per a millorar-lo.
  • Seguint amb la dinàmica d’actualitzar la normativa interna del Col·legi, s’ha sotmès a votació la necessitat de modificar el Reglament de Règim Intern i el Reglament de les persones adherides i precol·legiades, per tal d’adequar els textos a les novetats establertes pels estatuts publicats al DOGC del novembre de 2020. En aquest sentit, s’aprova la modificació d’aquests documents, de forma que llancem una crida a totes les persones membre del col·legi per a que puguin formar part d’un grup de treball exclusiu a aquesta tasca, i que estarà recolzat per l’assessorament per part d’un advocat.

Ratificacions:

  • Hem ratificat els resultats de la votació per part de Junta de Govern a la categoria general dels Premis de Ciències Ambientals
  • Hem ratificat que en Joan Ibars Palau serà el representant del COAMB al Consell de Ciutat de Lleida.

Valoracions:

  • Hem fet valoració dels Diàlegs Ambientals 2021, els quals es van haver d’ajornar al mes de maig, i s’han celebrat el mes d’octubre amb una única sessió sobre Green Jobs. Ens plantegem que cal buscar temàtiques d’interès per a col·lectius més amplis i no tan específics.
  • També hem fet valoració dels Premis de Ciències Ambientals. Es conclou que el nou format ha facilitat la participació, tot i que sense diferenciar la tipologia de projectes s’aprecia que és difícil valorar-los tots aplicant el mateix criteri.
  • S’han explicat els resultats obtinguts en el procés de renovació de l’ACCA. Aquest resultat serà objecte de debat a l’Assemblea General Extraordinària, amb l’objectiu de cercar l’aprovació de les persones assistents, i fer una crida per trobar persones que vulguin liderar aquesta nova versió de l’ACCA.

Per últim, el grup impulsor de la legislatura 2022-2025 ha exposat quins seran els següents passos que duran a terme per a la confecció de la propera candidatura. Aprofitem per recordar que qui vulgui formar part del nou projecte pot escriure a l’adreça coamb@coamb.cat.