La Junta de Govern del COAMB ha convocat per al dimecres 1 de desembre una Assemblea General Extraordinària per tractar diversos aspectes importants que podran ser significatius per al futur pròxim del Col·legi. Aquesta assemblea es durà a terme en format online, per facilitar l’assistència i participació del major nombres de membres possible.

Els punts més importants a tractar seran, entre d’altres:

  • La ratificació, si s’escau, del resultat de la consulta col·legial referent al canvi de nom del COAMB
  • L’encaix de l’ACCA dins del Col·legi, i les funcions a assolir per l’Associació
  • L’aprovació del nou codi ètic, per adaptar-lo a l’actualitat social i a les normatives vigents

Per altra banda, a la reunió de Junta s’ha aprovat:

– Que presentarem candidatura per renovar la representació del COAMB dins del Consell Turisme i Ciutat de l’Ajuntament de Barcelona. Per això, publicarem un vídeo explicant els nostres motius per tornar a presentar-nos a la candidatura.

– El format de la felicitació del Nadal 2021, per a la qual també necessitarem la participació de les persones membre del Col·legi.

També s’ha fet retorn de les reunions mantingudes a principis d’octubre amb la CECCAA i amb el Consell Assessor del COAMB.

  • La CECCAA (Coordinadora Estatal de Ciencias Ambientales) ha acordat que es farà una nova edició de las JAPCAs (Jornadas Académico-Profesionales de Ciencias Ambientales), que es durà a terme en format híbrid (presencial-online), i en les quals es faran noves eleccions a la Junta de Govern.
  • El Consell Assessor ens va donar les claus a seguir per confeccionar l’estratègia de futur del Col·legi.

Per últim, s’informa que el dia 15 d’octubre ens reunim amb la Directora General d’Energia, Assumpta Farran, i amb la Directora de l’Institut Català de l’Energia, Marta Morera.