29 juny, 2023

Aquest mes de juny, s’ha realitzar la reunió de Junta del COAMB, la qual ha destacat per ser força llarga i amb molts punts a aprovació. Us destaquem els més rellevants:

S’ha continuat la preparació del Pla de Comunicació del COAMB, el qual es troba en fase final i s’aprovarà en la Junta de juliol amb les esmenes, propostes i respostes rebudes, i que es vagin rebent al llarg d’aquest mes pels membres de Junta. Una de les propostes més interessants és obrir un canal de Twitch i un d’Instagram. Al Twitch emetrem les primeres sessions dels cursos més interessants de l’Escola de Formació, entre altres directes. En canvi, a l’Instagram compartirem les imatges dels esdeveniments que vagin succeint, com per exemple la celebració dels 20 anys de la creació del Col·legi i tota la seva preparació.

Seguidament, la Junta va ser informada de l’aprovació de la subvenció rebuda pel ConforCat, que ens permetrà oferir un curs de transició ecològica industrial totalment gratuït per als membres del COAMB que s’inscriguin.

La Comissió de Coordinació va informar a la Junta de la preparació d’un nou Green Drinks relacionat amb la muntanya de Montjuïc de Barcelona i un possible vermut territorial, la qual va interessar especialment a la Vocalia de Ponent i segurament es realitzi alguna actuació de forma conjunta.

També destacar que la Junta ha ratificat la participació del COAMB en les futures Olimpiades de Ciències Ambientals, destinades a estudiants d’ESO i Batxillerat.

Abans de concloure, també es van treballar les bases dels 8a edició dels Premis de Ciències Ambientals, les quals seran portades a aprovació en la reunió de Junta de finals de juliol.

Finalment, s’ha fet una dació de comptes de la difusió realitzada de les beques de la UOC que donen per a persones que viuen en zones rurals.