17 febrer, 2020

El passat divendres 14 de febrer, la nova Junta del COAMB va celebrar la seva primera reunió a la seu del Col·legi.  Aquesta reunió va tenir un ordre del dia molt complet i va servir per posar les bases a la manera de treballar i a l’estratègia de l’equip que dirigirà el COAMB els propers dos anys.

Entre els temes que es van tractar, podem destacar que es va aprovar el nou mapa de representants als diferents consells i comissions als que pertany el Col·legi. Les persones que representaran el COAMB rebran una guia amb algunes indicacions sobre la seva participació, així com per fer retorn a la resta de membres dels acords o posicionaments més rellevants dels diferents ens.

D’altra banda, també es va fer un repàs a les properes accions de representació institucional. Properament, membres de la Junta plantejaran una reunió amb representants de Fira de Barcelona per trobar sinèrgies. També, es trobaran amb l’Associació Conservació Cat, de nova creació. I, per últim, es reuniran amb Pilar Sorribes, directora general de Funció Pública, per tractar la situació dels ambientòlegs i ambientòlogues de la Generalitat de Catalunya.

La Junta també va tractar la llei de transició energètica, sobre la qual en breu es presentarà el posicionament del COAMB. En aquest sentit, els ambientòlegs i membres del COAMB Joan Pons i Ivet Estrada assistiran a la reunió que es convocarà per tal de defensar l’esmentat posicionament.

Per últim, la Junta va aprovar les línies d’actuació de la nova vocalia d’Estratègia de Futur, que tractarà de conèixer en profunditat les necessitats i preferències dels ambientòlegs i ambientòlogues perquè el COAMB pugui actuar en conseqüència i adaptar-se als nous temps.