22 desembre, 2022

El passat dimarts, 20 de desembre, va tenir lloc la última reunió de Junta de Govern de l’any. En aquesta ocasió, es va aprovar la liquidació del pressupost de 2022 amb un tancament positiu que compensa els balanços negatius dels anys de pandèmia. A més, es va aprovar una proposta de pressupost per a 2023 que s’acabarà d’ajustar per tal de presentar-la a l’Assemblea.

D’altra banda, es va acordar el calendari de reunions de Junta per al proper any, i també es va presentar el document d’equitat on es detallen algunes de les accions a emprendre també durant el 2023.

Per últim, es va constatar que la proposta d’oferir el servei de pla de pensions va tenir bona acollida en l’enquesta realitzada. Per això, durant el mes de gener durem a terme un webinar per resoldre els dubtes dels membres sobre aquest nou servei.