31 maig, 2016

El passat 21 de maig l’Assemblea anual del Col·legi va aprovar la proposta d’augment de quotes elaborada per l’anterior Junta de Govern i que ha de permetre al COAMB millorar i oferir nous serveis als seus col·legiats i adherits. Aquest augment no afectarà els col·lectius més desafavorits (aturats, estudiants i jubilats) i respon tant a l’increment dels serveis del COAMB dels darrers anys (que des de 2011 no s’havia reflectit en les quotes per la crisi econòmica) com a la variació de l‘IPC en aquests 5 anys.

La quota col·legial no havia augmentat des de 2011 (des de 2007 en el cas dels col·lectius especials, que mantenen la congelació de quotes). En aquest període, els serveis, avantatges i descomptes que ofereix el Col·legi han augmentat notablement i aquest increment aprovat té la clara voluntat de continuar amb aquest ritme ascendent. A tall d’exemple, l’Escola de Formació ha passat d’impartir 292 hores de formació al 2011 a les 349 del 2015 i ja s’ha convertit en un referent que forma més de 400 professionals anualment. Un altre increment destacable és la Borsa de treball, que ha passat de 255 ofertes de feina publicades al 2011, fins a les 521 de 2015.

Noves quotes

La quota d’entrada al Col·legi, que fins ara era de 41€, passarà a ser de 46€. D’altra banda, la quota anual estàndard (de 120€ fins el moment) augmenta 5 euros per semestre i se situa en 130 (repartits en dues quotes semestrals de 65€). Els col·lectius amb quotes especials (aturats, jubilats, estudiants i residents a l’estranger) no es veuran afectats per l’increment.

Si tenim en compte l’IPC acumulat des de 2011 (3,10%), l’increment real de la quota col·legial és de 3,1€ per semestre i de 3,7€ en el cas de la quota d’entrada.