Mataró va ser el passat dissabte 21 de maig l’escenari de l’Assemblea Anual del Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya (COAMB). Enguany, en la seva 13a edició, es van produir les eleccions per renovar la Junta de Govern del Col·legi. Leo Bejarano, anterior secretari i vinculat a l’entitat des de fa més de vuit anys, pren el relleu i substitueix Susana Pascual a la Presidència.

La regidora delegada d’Urbanisme, Medi Ambient, Sostenibilitat i Habitatge de l’Ajuntament de Mataró, Núria Calpe, va donar la benvinguda a tots els assistents. Prèviament, i en el seu últim acte com a presidenta, la Susana Pascual va signar un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament per tal de promoure iniciatives conjuntes en favor de la sostenibilitat al municipi.

Durant l’assemblea, es van aprovar la memòria econòmica, el pressupost per a l’any en curs i la memòria d’activitats. Així mateix, el vicepresident, Josep Escarrà, i el vocal d’Ocupació, Xavier-Andoni Tibau, van presentar les conclusions de la VIII enquesta d’inserció laboral dels ambientòlegs, que constata que l’ocupació del sector ambiental ha millorat tímidament respecte dels darrers anys.

D’altra banda, es va proclamar la nova membre d’honor del Col·legi sorgida d’un procés participatiu entre tots els col·legiats: la doctora en Ciències Biològiques Jordina Belmonte. Actualment, és Professora Titular de la Unitat de Botànica (Departament de Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia, BABVE) i Directora de l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals, ICTA.

Per últim, els membres de la candidatura única a Junta de Govern van exposar els principals objectius estratègics del seu programa i els reptes de futur del Col·legi per als propers dos anys, entre els que s’inclouen incrementar el reconeixement de l’ambientòleg, les seves competències i la seva formació, reforçar la presència institucional del Col·legi i impulsar el seu desplegament territorial.