19 març, 2021

El dijous 18 de març va tenir lloc la tercera reunió de l’any 2021, en la qual vam aprovar les següents qüestions:
  • Vam aprovar la memòria d’activitats, la liquidació de l’any 2020 i la proposta de pressupostos per a l’any 2021, que seran sotmesos a aprovació a l’Assemblea.
  • Vam aprovar el document actualitzat d’atribucions dels ambientòlegs i ambientòlogues, basat en les noves atribucions incloses en els estatuts publicats el novembre de 2020.
  • Vam aprovar constituir un grup de treball per proposar un canvi de nom del Col·legi perquè sigui més inclusiu.
Per altra banda, també fem les explicacions pertinents relacionades amb els següents temes:
  • Ens vam reunir amb el SOC, ja que ens demanaven suport per crear formacions complementàries sobre “transició ecològica” que s’incorporarien a diverses especialitats formatives que ofereixen.
  • Vam explicar com avança el recurs contenciós presentat contra la convocatòria d’oposicions a Funció Pública; en aquest cas, el TSJC ha desestimat la mesura cautelar que vam demanar respecte de la suspensió de la convocatòria de les places de medi ambient ofertes. Per contra, tenim elements esperançadors, ja que el tribunal considera entrar en el fons de l’assumpte per veure si és determinant el que hem exposat, i si aquestes places només han de ser ocupades per ambientòlegs i ambientòlogues.
  • Vam fer valoració positiva de les accions realitzades durant la setmana anterior al 8M i sobre el vídeo del 8M. Tenim constància que han agradat molt, i ens han felicitat en aquest sentit.
Amb aquesta última valoració, estem més convençuts i convençudes de continuar creient en el feminisme i fer-hi les accions pertinents al respecte!