17 maig, 2016

Hug March, investigador de la Universitat Oberta de Catalunya i membre del grup de l’aigua del COAMB, va comparèixer el passat 11 de maig de 2016 a la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat al Parlament de Catalunya.

La intervenció va ser per contribuir al debat del retorn d’Aigües Ter-Llobregat (ATLL) a la gestió directa pública (Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa).

Donat el caràcter de monopoli natural del subministrament d’aigua, el seu caràcter de dret humà fonamental i l’incertesa futura sobre la seva disponibilitat, l’Hug va subratllar la necessitat de retornar ATLL al sector públic.

També va destacar que el debat no s’hauria de quedar en la gestió en alta, sinó que s’hauria d’estendre a l’àmbit municipal (gestió en baixa). L’Hug va destacar també la necessitat de repensar els models de finançament públic del cicle hidrològic per no repetir la situació d’insostenibilitat financera que va portar a l’ACA i a ATLL a acumular l’elevat deute que va justificar la posterior licitació per 50 anys d’ATLL el 2012. Finalment, també es van proposar idees com assegurar l’accés a uns consums bàsics gratuïts a tota la població.

Podeu veure la intervenció sencera de l’Hug en aquest enllaç.