18 març, 2016

El Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya ha elaborat el seu vuitè estudi d’inserció laboral per radiografiar l’estat del sector. Les dades apunten a una recuperació de l’ocupació en el sector ambiental amb un 71% d’ocupats davant del 60% del 2012. D’aquests, el 32% dels professionals treballa en una consultoria o enginyeria ambiental, i el 28% a l’administració pública, sent aquests dos tipus d’organització els que més feina generen al sector. Pel que fa a les àrees temàtiques, l’ambiental és un sector molt heterogeni. No obstant, el 40% de l’ocupació es concentra en els àmbits dels residus, l’educació ambiental, l’energia i el canvi climàtic.

D’altra banda, quant a les condicions laborals, l’estudi apunta a que és un sector poc consolidat encara. Entre els professionals que van contestar l’enquesta, només un 47% tenen contracte indefinit. Quant al treball per compte propi, un 15% són autònoms. Si ens fixem en la retribució, la comparació amb estudis anteriors apunta a l’estabilitat o a una lleugera millora. La retribució anual bruta mitjana dels professionals del medi ambient és de 22.000 euros. Les perspectives, segons els enquestats, són optimistes per al 2016. Per últim, la valoració dels professionals dels estudis en Ciències Ambientals és mitjana-alta.

Les conclusions es basen en les respostes anònimes de 400 professionals i en la seva comparació amb els estudis elaborats els anys 2009 i 2012 (el primer estudi d’inserció laboral es va dur a terme el 2003). Properament, publicarem l’estudi íntegre a la nostra pàgina web.