16 abril, 2021

La reunió de Junta del mes d’abril ha estat molt enfocada a la preparació de l’Assemblea General Ordinària del COAMB del dia 17 d’abril. L’Assemblea és l’òrgan màxim de govern del Col·legi, i es convoca un cop l’any, com a mínim. És un moment per fer dació de comptes de les accions realitzades durant l’any anterior i per aprovar la memòria econòmica de l’any 2020, per aprovar els pressupostos de l’any en curs, entre altres aspectes que es vulguin portar a aprovació.
Volem que l’Assemblea sigui un punt de trobada entre les persones membre del Col·legi, que sigui un dia per aprendre de totes les accions que fem com a COAMB, per aprendre quin és el nostre funcionament, i en definitiva, per apropar-nos a vosaltres, els nostres membres, ja que sou vosaltres qui doneu sentit al COAMB.
També hem ratificat el document inicial sobre la problemàtica del model d’implantació de les energies renovables arreu del territori, el qual es va enviar a les principals institucions competents.
Per últim, destacar que hem donat el tret de sortida a una nova acció per al dia 5 de juny, dia del medi ambient, i que tornarà a estar liderada per les vocalies territorials. Estarem expectants de la seva proposta!