16 desembre, 2020

Ahir, 15 de desembre de 2020, va tenir lloc la última reunió de la Junta de Govern de l’any 2020. Es van estar treballant els següents temes:
  • Es presenta el tancament de l’any 2020, que tot i que no és definitiu, es preveu positiu. Amb el tancament de l’any 2020 s’estan treballant els pressupostos per l’any 2021.
  • S’ha plantejat fer l’Assemblea de l’any 2021 en format online, degut a que no es preveu que la situació de pandèmia millori, i també perquè en els nostres estatuts no s’hi reflecteixen aspectes contraris a celebrar l’Assemblea en format online. A part, la normativa facilitada per part de la Intercol·legial avala aquest possible format.
  • En relació al recurs contenciós administratiu presentat s’informa que encara trigarem ben bé un any en conèixer la resolució, però durant l’any 2021 podem continuar fent altres accions per aconguir el nostre objectiu, la creació del Cos d’Ambientòlegs.
  • També es presenta el catàleg de l’escola de formació per a l’any 2021, que inclourà tant els cursos, com les jornades obertes, i les píndoles formatives.
  • Per últim s’explica que ens hem reunit amb Mercabarna, per fer les degudes presentacions i emplaçar-nos a trobar sinèrgies.
I per finalitzar ens hem desitjat unes bones festes i un bon any nou, estem impacients per veure com queda el nostre arbre de nadal amb els missatges que ens heu fet arribar!