1 juliol, 2020

El passat 12 de juny de 2020 es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la RESOLUCIÓ TES/1307/2020, de 5 de juny, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de tres llocs de treball singulars de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic del Departament de Territori i Sostenibilitat (convocatòria de provisió núm. TES/07/20).

Aquesta convocatòria aprova les bases per a la provisió dels següents tres llocs de treball:

  • Responsable tècnic de la Taula de Qualitat de l’Aire al Camp de Tarragona
  • Responsable d’inspecció de les Emissions a l’Atmosfera
  • Responsable de Zonificació del Territori

Hem revisat la convocatòria i, de nou, no està contemplada la titulació de Ciències Ambientals com a requisit de participació. És per aquest motiu que hem fet saber el nostre descontent a la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat, fent constar que:

  • Les característiques i funcions que han de desenvolupar-se en els llocs de feina publicats formen part de les atribucions professionals dels ambientòlegs i ambientòlogues, segons l’article 23 dels Estatuts del Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya.
  • Reclamem, una vegada més, la importància de la creació del cos d’ambientòlegs per garantir un accés just dels ambientòlegs i ambientòlogues a les places que es puguin convocar en un futur.