14 maig, 2015

Els membres del COAMB tenen un 5% de descompte en els Màsters de temàtica ambiental que ofereix l’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB). Durant les properes setmanes l’IL3 organitzarà sessions informatives dels diferents programes, que ja tenen matrícula oberta per al curs 2015/2016.

Els programes més destacats de l’oferta formativa 2015/2016 són:

Màster en Gestió Integrada de la Qualitat, la Seguretat i el Medi ambient
Aquest curs ofereix eines per gestionar de manera transversal aquestes tres àrees: qualitat, plans de seguretat i polítiques de medi ambient. D’aquesta manera, l’alumne aprendrà a dissenyar un manual de gestió propi que integri les tres disciplines i podrà proposar a les empreses un sistema de gestió integrat que respongui millor a l’entorn.

Màster en Enginyeria i Gestió de les Energies Renovables
Facilita la formació i recursos necessaris per dissenyar i avaluar projectes des d’un punt de vista tècnic i econòmic; establir els criteris energètics més adequats i donar resposta als reptes que es puguin plantejar. L’objectiu final és aprendre a implantar i gestionar instal·lacions d’energies renovables, avaluar econòmicament els projectes energètics i disposar dels coneixements adequats per conscienciar de la necessitat de la utilització eficient de l’energia.

Màster en Gestió d’Eficiència Energètica
Proposa l’aprenentatge d’eines tècniques d’anàlisis, planificació i gestió dels usos energètics aplicables a instal·lacions i equipaments de qualsevol sector. S’orienta a l’obtenció de resultats, aprofundint en els sectors de la indústria, l’edificació, el transport, els serveis municipals i els mercats energètics, entre uns altres.

Màster en Gestió Integrada de Projectes. Project Management
Descobreix la gestió de projectes amb el model estratègic SM, aportant més eficiència en la direcció de projectes. Amb una orientació internacional, es tracta d’un Màster bilingüe (30% en anglès) i compta amb exalumnes de 25 nacionalitats diferents.

Consulta més descomptes en formació externa