21 novembre, 2022

A l’apartat de relacions institucionals de la pàgina web del Col·legi, hem afegit un nou apartat per tal de recollir totes les reunions institucionals que mantinguin els membres de la Junta de Govern. Aquesta acció és una nova aposta per la transparència del COAMB, ja que volem que consti en obert tots els contactes institucionals i acords que duem a terme perquè siguin visibles tant pels nostres membres, com per la ciutadania en general.

Anirem actualitzant aquest apartat periòdicament perquè sempre tingueu disponibles les darreres reunions institucionals.