29 abril, 2016

El Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya, juntament amb el Col·legi de Geògrafs, organitza un curs de 12 hores sobre ‘Mobilitat i qualitat de l’aire: conceptes, eines i estratègies’. Amb el suport del Departament de Territori i Sostenibilitat, té per objectiu formar en els impactes socioambientals de la mobilitat i, en concret, en els relacionats amb la qualitat de l’aire.

La mobilitat ha de cobrir el dret de la població a accedir als béns i serveis, així com garantir els fluxos de mercaderies. Aquest dret, però, no s’ha de garantir d’esquena a l’interès col·lectiu. El model de mobilitat també ha de donar resposta a les exigències socioambientals a què s’enfronta qualsevol entorn urbà. A més de contribuir en el canvi climàtic i captar bona part del consum energètic, el sector del transport té un fort impacte en la qualitat de l’aire que respirem. A l’entorn de la ciutat de Barcelona i de moltes aglomeracions urbanes europees, la concentració de determinats contaminants atmosfèrics per sobre dels legalment permesos per la UE o per l’OMS, exigeix actuar per reduir els efectes negatius sobre la salut de la població.

En aquesta formació, presentarem eines i estratègies per analitzar i prendre decisions en la gestió de la mobilitat, un camp d’actuació tan complex com ric, indissolublement lligat a la gestió i planificació urbana i territorial, i als comportaments personals i les dinàmiques socials.

El curs tindrà lloc els dies 1, 8, 15 i 22 de juny de 17 a 20 hores a la seu del Departament de Territori i Sostenibilitat (Barcelona). Consulta tota la informació al programa i, si està interessat, reserva ja la teva plaça!