En aquesta nova edició del .ambiental abordem la fiscalitat ambiental. Sens dubte, endinsar-nos en aquest àmbit ens porta a parlar-ne des de diversos punts de vista, com són el de l’economia, el de l’energia, el dels residus i el de l’aigua, entre d’altres.

A diferència d’altres tipus de fiscalitat, als quals estem més habituats, la fiscalitat ambiental neix amb la vocació d’integració temàtica i sempre amb l’objectiu principal de revertir en la millora ambiental. Malgrat la timidesa de les iniciatives legislatives impulsades recentment –com la Llei 12/2014, del 10 d’octubre, que regula l’impost sobre les emissions contaminants d’òxids de nitrogen a l’atmosfera produïdes per l’aviació comercial, l’impost sobre les emissions de gasos i partícules a l’atmosfera produïdes per la indústria i l’impost sobre la producció d’energia elèctrica d’origen nuclear–, els avenços normatius són significatius.

Entre els continguts del Punt Ambiental de gener-març de 2015 hi trobareu:
– Entrevista a Ignasi Puig Ventosa, cofundador d’ENT Environment i Management.
– Entrevista a Pedro Herrera, catedràtic de Dret Financer i Tributari de la UNED.

Els articles d’opinió de:
Jordi Roca Jusmet, Catedràtic del Departament de Teoria Econòmica de la Universitat de Barcelona.
Aina González Puig, Ambientòloga i consultora a ENT Environment & Management.
Marta Jofra Sora, Consultora ambiental experta en gestió de residus i fiscalitat ambiental.
José María Durán Cabré, Investigador de l’Institut d’Economia de Barcelona i professor de la UB.
Assumpta Farran, Directora General de Qualitat Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat.
Pablo Renieblas, Subdirector General d’Impostos Especials i Tributs sobre el Comerç Exterior del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.
James Nix, Director de Green Budget Europe.

El número es completa amb notícies, documentació i webs d’interès relacionades amb la fiscalitat ambiental.