En l’últim post al blog del COAMB, la vocal d’Universitats i Recerca, Isabel Ruiz, fa una reflexió sobre les dones i les ciències ambientals partint de la celebració del Dia Internacional de la Dona.

La Isabel Ruiz fa una anàlisi de les dades de la última enquesta d’ocupació del COAMB. Tot i que l’enquesta no és representativa, sí que dóna una idea de la situació de la professió des de la perspectiva de gènere. El 53% de les persones que han respost tenir l’interval de sou més alt són dones. Sembla doncs que no hi hauria diferències de gènere en l’aspecte salarial. No és així en el cas de l’ocupació de llocs de treball d’alta responsabilitat. Dels 9 ambientòlegs que són alts directius, només dues són dones (22%). Així doncs, si aquests resultats fossin extrapolables a la totalitat de la professió, sembla que existeix certa desigualtat en l’accés a llocs de responsabilitat.

Per conèixer totes les reflexions que fem al blog, llegeix l’article sencer!