Si féssim un exercici pràctic i demanéssim a un grup de ciutadans que posessin en una llista els tipus de contaminació ambiental que existeixen, segurament a totes les llistes i en les primeres posicions apareixerien l’aire i l’aigua. A continuació, molts posarien les radiacions. I potser alguns, en els darrers llocs, pensarien en el soroll. Més d’un segur que ni tan sols el contemplaria.

Certament el soroll no és percebut per la societat com un problema ambiental greu, però la realitat ens diu el contrari. El soroll va molt més enllà de ser una molèstia i és un factor de risc molt important per a la salut.L’Agència Europea del Medi Ambient ha calculat que el soroll del trànsit –la principal font de soroll– causa cada any la mort prematura de més de 10.000 europeus, i no és en va que l’Organització Mundial de la Salut considera la contaminació acústica el segon problema de contaminació ambiental més greu d’Europa.

En el present número del Punt Ambiental tractem a fons aquest aspecte a vegades oblidat en l’àmbit del Medi Ambient. Ho fem de la mà d’experts, molts d’ells presents al I Congrés Català de l’Acústica, amb l’objectiu de posar sobre la taula la diversitat de visions i la transversalitat de la qüestió.

Entre els continguts del Punt Ambiental número 22 hi trobareu:

– Entrevista a Carles López, Responsable d’avaluació i gestió de la contaminació acústica del Departament de Territori i Sostenibilitat.
– Entrevista a Colin Nugent, Responsable de projectes de Soroll de l’Agència Europea de Medi Ambient.

Els articles d’opinió de:
Lluis Gallardo, Advocat de l’Associació Catalana Contra la Contaminació Acústica.
Josep Maria Querol, Associació Catalana de Consultors Acústics.
Arantxa Millás i Laura Zapata, Departament de Reducció de la Contaminació Acústica de l’Ajuntament de Barcelona.
Muntsa Costa, Psicòloga social, mediadora i conflictòloga.
Pere Artis, Consultor acústic a Keacoustic-Knowledge and Engineering.
Pol Nadal, Arquitecte especialitzat en Smart Cities, i Jaume Enciso, Ajuntament de Sabadell.
Àngel Moreno, Oficina Tècnica d’Avaluació i Gestió Ambiental de la Diputació de Barcelona.

El número es completa amb notícies,documentació i webs d’interès relacionades amb l’Acústica.