El Col·legi d’Ambientòlegs ha arribat a un acord amb Faiges Assessors per oferir un nou servei de gestoria fiscal i laboral als membres. El nou servei consisteix en uns packs mensuals o trimestrals per cobrir totes les obligacions fiscals, mercantils o laborals a preus ajustats.

Quant a les obligacions fiscals, us oferim tres packs diferenciats en funció del volum de serveis que requeriu. A més, aquests packs es poden completar contractant serveis a banda per adaptar-vos millor a les vostres necessitats. Podeu consultar el servei fiscal comptable i els preus de les diferents opcions en aquest enllaç.

El servei laboral inclou les gestions de Seguretat Social i les nòmines. Podeu consultar tots els detalls en aquest document.