16 gener, 2023

Des del COAMB, hem arribat a un acord amb la gestoria El Rengle Consultors per a oferir-vos un servei de gestoria per a autònoms i PIMEs amb preus especials per a membres del Col·legi.

Els serveis prestats, que es presenten en paquets amb diversos preus, van des de l’assessorament o la gestió dels impostos fins a la comptabilitat i els informes de tancament trimestral. Podeu consultar els diversos paquets amb les seves excepcions aquí.