24 febrer, 2015

Ja fa temps que des del Col·legi d’Ambientòlegs gestionem les bonificacions de la Fundació Tripartita per a tots els cursos organitzats per l’Escola de Formació del COAMB. Però ara, també us oferim la possibilitat de gestionar-vos aquestes bonificacions per a cursos externs al Col·legi.

En el cas dels cursos que organitza l’Escola de Formació del COAMB, la gestió de la bonificació és gratuïta per a tots els alumnes interessats. El nou servei, destinat a gestionar la bonificació de formació organitzada per qualsevol altra entitat, té el següent cost:

  • Membres del COAMB: 25 euros per persona i curs
  • Altres: 50 euros per persona i curs

 

Us recordem que totes les empreses i organitzacions que cotitzen a la Seguretat Social abonen anualment un percentatge en concepte de formació per als seus treballadors. Per a recuperar aquests fons destinats a formació (que són gestionats per la Fundació Tripartita), cal realitzar una sèrie de gestions que moltes entitats i empreses petites no poden assumir.

Amb l’objectiu de facilitar l’accés a la formació, tant organitzada pel COAMB com per altres organitzacions, des del Col·legi us oferim realitzar totes aquestes gestions. Així, l’empresa haurà d’abonar la inscripció al curs, però posteriorment podrà recuperar la totalitat o una part d’aquest import mitjançant les bonificacions a la Seguretat Social.