Nous Estatuts del COAMB
18 novembre, 2020

Els Nous Estatus del COAMB han sigut publicats al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) núm. 8273 – 17.11.2020. Diferents exigències han fet que els últims estatuts necessitessin una revisió per modificar i afegir nous articles.

Entre les principals diferències respecte als antics estan la figura d’estudiant precol·legiat, la incorporació de més professionals que desenvolupin la seva feina en l’àmbit de les CCAA, així com una àmplia revisió en clau de perspectiva de gènere. També s’actualitzen els articles referents a les atribucions i funcions dels ambientòlegs i a les dotacions dins del col·legi de les persones adherides no col·legiades. Els nous estatuts del COAMB també contenen canvis sobre els funcionament de la Junta de Govern i les Assemblees, així com en les legislatures, que s’allarguen de dos a tres anys.

Aquestes modificacions han estat impulsades per incorporar al col·legi la defensa de noves titulacions també relacionades amb el medi ambient, adequant-se d’aquesta manera a la directiva europea, que indica que l’agrupació ha de ser segons competències professionals i no segons titulacions. També han motivat el canvis establir vincles amb estudiants, seguir treballant en pro de la igualtat i l’equitat de gènere (com amb la creació de la comissió d’Equitat), i flexibilitzar normes per tal de fomentar la participació i col·laboració de tots els membres.

Podeu consultar la totalitat de canvis del nous Estatuts del COAMB així com el document sencer del nous estatuts.