25 juny, 2015

Els dies 17 i 18 de setembre, en un format intensiu, tindrà lloc el curs de Càlcul de petjada de carboni de productes i serveis i software GaBi. Aquest programa de 12 hores permetrà als alumnes formar-se per realitzar un càlcul transparent i rigorós de la petjada de carboni.

En una societat cada cop més conscienciada amb el canvi climàtic i les conseqüències ambientals de la producció de béns i serveis, conèixer i comunicar amb rigor quina és la petjada de carboni d’un producte o un servei és un factor diferencial per a les empreses. Els continguts que s’impartiran són:

– Què és l’Anàlisi de Cicle de la Vida i la Petjada de carboni, i com es calculen.
– Quines metodologies i estàndards existeixen per al seu càlcul (ISO 14040, PAS 2050, GHG Protocol).
– Casos reals i experiències de càlcul ja realitzades en productes i serveis. Exemples pràctics d’empreses que han millorat els seus productes a partir de calcular la seva petjada de carboni.
– Quins softwares de càlcul i bases de dades existeixen i com funcionen.
– Realització de dos exercicis pràctics amb GaBi Software amb el suport del docent.

Consulta el programa complet, preus i equip docent. I, si estàs interessat, reserva ja la teva plaça!