19 abril, 2016

El COAMB ha elaborat aquest nou programa formatiu davant la necessitat cada cop més present de formar tècnics, consultors i gestors de residus capaços de dissenyar, gestionar i monitoritzar serveis de recollida i neteja eficients, flexibles i adaptats als municipis.

El curs, que amb aquesta arriba a la seva setena edició, s’adreça a tècnics municipals de medi ambient o de gestió de residus i neteja; a professionals, consultors i gestors del sector dels residus; i a titulats en Ciències Ambientals o altres professionals del medi ambient que vulguin introduir-se en el sector de la gestió de residus i els serveis municipals.

Els participants assoleixen coneixements clau sobre:

– Disseny i gestió de serveis de recollida i neteja, incloent els serveis de deixalleria, i càlcul dels corresponents balanços econòmics.
– Millora i optimització dels serveis i monitorització, seguiment i control dels mateixos, incloent les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) aplicables.
– Creació de plecs tècnics i administratius del serveis de recollida i neteja viària.
– Comprensió del procediment de licitació i capacitat d’anàlisi de les propostes dels licitadors.
– Aplicació d’actuacions d’informació, comunicació i participació relacionades amb el servei.
– Gestió dels serveis, presentació d’ofertes; el paper de les empreses concessionàries.

El curs té un total de 18 hores lectives repartides en sis sessions (9, 18, 23 i 25 de maig, i 6 i 13 de juny).

Les persones col·legiades o adherides al COAMB, i a l’atur disposen d’un preu especial. Consulta la informació completa al programa i, si estàs interessat, reserva ja la teva plaça!