Amb el nou format de Píndoles de medi ambient’ des del COAMB pretenem oferir-vos continguts pràctics que aportin solucions per al vostre dia a dia professional. En aquesta ocasió, de la mà d’un expert en planificació de la mobilitat i mobilitat sostenible, la sessió us aportarà els coneixements bàsics per la comprensió i elaboració de:

  • Plans de Desplaçaments d’Empresa (PDE). Definició i objectius que persegueixen els PDE. Marc legal i obligatorietat de realitzar-lo. Elaboració, programació i revisió del pla.
  • Plans de Mobilitat Urbana (PMU). Entorn normatiu dels PMU. Procés tècnic i de participació per a l’elaboració del pla. Contingut del document del Pla de Mobilitat Urbana.

Aquesta píndola tindrà lloc el dimecres 25 d’abril, de 9.30 a 12h. a la seu del COAMB. Pots consultar el fulletó i preus de la formació en aquest enllaç i, si t’interessa, inscriu-t’hi!