23 juny, 2015

Es comunica que s’ha obert el concurs per adjudicar la redacció de la revista ‘.ambiental’ del Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya. Aquelles empreses de comunicació ambiental interessades en la licitació tenen de termini fins el 17 de juliol per presentar-se.

L’objecte de la licitació, en modalitat de concurs obert, és l’adjudicació d’un contracte de serveis per a la redacció de la revista del Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya. El contracte s’adjudicarà al licitador que realitzi l’oferta més avantatjosa, atenent a diversos criteris expressats en les bases del concurs.

La redacció de la revista inclou l’elaboració del guió, la coordinació de la redacció de l’editorial i els articles d’opinió, l’elaboració i redacció de les entrevistes, la redacció de les notícies, la cerca i redacció de la relació de recursos (documentació i webs), cerca de bancs d’imatges i la correcció lingüística.

La durada del contracte serà de 2 anys, coincidint amb la redacció de 8 números de la revista, amb una publicació trimestral, que s’enviarà al llarg dels primers cinc dies dels mesos de gener, abril, juliol i octubre.

Les ofertes es podran presentar fins a les 14 hores del dia 17 de juliol de 2015.

Accediu a l’anunci i consulteu les bases del concurs.