21 novembre, 2022

Ja està obert el període per actualitzar la borsa de pèrits per a 2023, i enguany amb algunes novetats:

1. L’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya, de la qual en formem part, agruparà les llistes de pèrits de les professions col·legiades de Catalunya per tal que el Departament de Justícia, si ho desitja, les pugui consultar totes endreçades en una sola base de dades de professions col·legiades.

2. Pots formar part de la borsa de pèrits a nivell estatalEn aquest cas, el requisit que heu de complir és disposar de la formació específica en peritatge ambiental que alguns de vosaltres heu cursat els anys anteriors.
La inclusió a la llista és totalment voluntària però heu de saber que està subjecta a les obligacions que legalment corresponguin. En el cas que un pèrit no accepti un nomenament fet per l’òrgan judicial sense una causa justificada, perdrà el torn a la llista. En cas de reiteració (a la tercera vegada), serà exclòs.

En el cas d’estar interessat en formar part de la Llista Oficial de pèrits que el COAMB envia anualment al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, cal que ens facis arribar les següents dades:

 • Número de col·legiat/da
 • Nom i cognoms
 • NIF
 • Adreça i codi postal
 • Telèfon
 • Correu electrònic
 • Titulacions
 • Còpia del contracte de l’assegurança de responsabilitat civil professional
 • Especialitats, d’acord amb les funcions de la professió establertes per l’art. 21 dels Estatuts del COAMB. Les trobareu en aquest enllaç.
 • Partit judicial on teniu voluntat de treballar, d’acord amb el Llistat de partits judicials de Catalunya. Els trobareu en aquest enllaç.
 • Si esteu interessats a formar part de la llista de prestació del servei de peritatges, quan aquests siguin a càrrec de l’Administració en els supòsits i condicions de l’Ordre JUS/419/2009.

Podeu fer la sol·licitud per inscriure-us a la Borsa de Pèrits a través del correu coamb@coamb.cat fins el 5 de desembre.