5 març, 2021

Paula Ferrer, va néixer l’any 1999, viu a Barcelona i actualment està cursant el seu últim any del grau de Ciències Ambientals a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

T’has pogut trobar entrebancs en la teva carrera acadèmia amb aspectes vinculats al fet de ser una dona? T’has trobat alguna vegada en alguna situació en la qual t’han qüestionat el fet de que estudiessis ciències pel fet de ser una dona?

Si bé és cert que en els meus anys d’escola i institut sí que vaig experimentar comentaris sexistes per part d’alguns companys, en cap moment des que vaig començar a estudiar per primer any la carrera de Ciències Ambientals m’he trobat en entrebancs, destorbs o incomoditats. Així com tampoc m’he qüestionat, ni m’han fet qüestionar-me en cap moment el fet de cursar aquests estudis per la condició de ser dona. Per norma general, els treballs en grup sempre són heterogenis en qüestions de sexe i mai, durant aquests 4 anys de trajectòria acadèmica, m’he sentit menyspreada per cap home ni per cap dona. De fet és un dels pocs llocs on he escoltat i viscut menys comentaris i experiències masclistes, tant per part de l’alumnat com del professorat, almenys amb qui jo he estat.

Hi ha algun gènere majoritari en el Grau de Ciències Ambientals?

De fet, és un grau en el qual hi ha, per norma general, quasi el mateix nombre de dones que d’homes matriculats, sent el percentatge de dones inclús major (59% dones i 41% homes enregistrat aquest any 20-21). Crec fermament que les conviccions de cada persona no depenen del sexe si no de l’educació que cada individu rep al llarg de la seva vida.

Com veus el teu futur com a ambientòloga en relació amb el teu rol de dona en la societat actual?

El meu futur el veig amb la mateixa incertesa que tots els i les joves d’avui dia. Tot i que sí és cert que mirant estadístiques els llocs de feina més rellevants continuen sent ocupats per homes. Tanmateix, crec i vull creure que la societat està canviant i cada cop es dóna més rellevància a la professionalitat i als coneixements de la persona i no al seu sexe.

Hi ha hagut algun problema que hagis hagut d’afrontar mai com a estudiant a la teva Universitat que sorgís del fet que ets dona? Disposes d’espais a la teva Universitat per a gestionar  la discriminació sexista? Aquests espais estan pensats per a desenvolupar pràctiques feministes com les cures, la lluita contra l’assetjament laboral i sexual i per raó de sexe, conciliació, o la democràcia?

La Universitat ha estat un dels espais més feministes en els que he estat. Personalment, mai he experimentat cap problema pel fet de ser dona.

La Universitat disposa d’espais, com la Comissió Feminista de l’Assemblea, CAF feminista de la UAB, Assemblea de Bio/Ciències UAB (on també es defensa el feminisme).

Creus que és important celebrar el 8M?

Crec que és molt important celebrar i seguir celebrant el dia de la dona perquè encara queda molt camí per fer per tal d’aconseguir l’objectiu d’igualtat de gènere. El Feminisme significa igualtat: política, cultural, social i econòmica. Mentre això no s’assoleixi caldrà la mobilització i visibilització feminista